Integritetspolicy

På paylevocasino-se.top prioriterar vi integriteten för våra besökare och användare. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Vi ber dig vänligen att läsa igenom policyn noggrant och kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vår behandling av dina personuppgifter.

1. Insamling av personuppgifter

Vid användning av paylevocasino-se.top kan vi komma att samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss. Det kan inkludera, men är inte begränsat till, namn, e-postadress, telefonnummer och demografisk information. Vi kan också samla in information om ditt användarbeteende och dina preferenser.

Vi kan även samla in information från tredje parter och offentliga källor för att uppdatera eller komplettera våra register.

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Demografisk information

Vi använder dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster samt för att kommunicera med dig angående dina förfrågningar och ärenden.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att:

- Tillhandahålla och anpassa våra tjänster enligt dina behov och preferenser.

- Kommunicera med dig vid supportärenden och för att besvara dina frågor och förfrågningar.

- Skicka marknadsföringsmaterial och erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avanmäla dig från vårt nyhetsbrev.

- Analysera ditt användarbeteende för att förbättra vår webbplats och användarupplevelse.

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt medgivande, förutom i följande situationer:

 • När det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla våra tjänster.
 • När vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lagstiftning eller vid juridiska förfaranden.
 • När vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller andras säkerhet.

Vi kan även dela aggregated anonym statistik med tredje parter för marknadsundersökningar och analysändamål.

4. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller spridning.

 • All dataöverföring sker över en säker anslutning.
 • Vi använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till våra system.
 • Endast auktoriserad personal har tillgång till personuppgifterna.
 • Vi bevarar endast personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används.
 • Uppdatera eller korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och på grund av särskilda skäl som rör din situation.
 • Få ut de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Återkalla ditt medgivande när som helst för behandlingar som baseras på samtycke.
 • Lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post:

- E-post: [kontaktuppgifter]