Villkor

Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du använder vår webbplats. Genom att använda sig av denna webbplats, accepterar du alla villkor och bestämmelser som anges nedan. Om du inte godkänner dessa villkor, ber vi dig att omedelbart sluta använda vår webbplats.

Användning av webbplatsen

Din användning av vår webbplats är tillåten för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot tillämplig lagstiftning eller på något sätt som kan skada eller störa webbplatsens funktioner.

Du ansvarar för allt innehåll och all information som du lämnar på vår webbplats, inklusive eventuellt användarnamn och lösenord. Du ansvarar också för att all information du lämnar är korrekt och uppdaterad.

  • Du får inte använda webbplatsen för att skicka eller sprida olagligt, skadligt, hotfullt, stötande, trakasserande, förtalsamt, vulgärt, obscen eller på annat sätt olämpligt material.
  • Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, dess servrar eller annan användares information.
  • Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto eller begränsa din åtkomst till webbplatsen om du bryter mot dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp och programvara, ägs av oss eller våra licensgivare och är skyddat av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och varumärken. Du får inte använda, kopiera, distribuera eller på annat sätt utnyttja detta innehåll utan vårt uttryckliga tillstånd.

Alla varumärken som används på vår webbplats tillhör det respektive varumärkesägaren. Inget på vår webbplats ska uppfattas som att det ger dig rätt att använda något varumärke utan ägarens tillstånd.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser för din bekvämlighet och information. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll, integritetspolicy eller säkerhetspraxis. Genom att klicka på en sådan länk lämnar du vår webbplats och ansvarar själv för att granska och acceptera de villkor som gäller för den tredje parts webbplatsen.

  • Vi rekommenderar att du noggrant granskar de användarvillkor och integritetspolicy som gäller för tredje parts webbplatser innan du använder dem.
  • Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på tredje parts webbplatser.

Ansvarsbegränsning

Vår webbplats tillhandahålls 'som den är' och 'som tillgänglig' utan några som helst garantier, uttryckta eller underförstådda. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig, felfri, säker eller att dess innehåll är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användning av vår webbplats, inklusive förlust av data, intäkter eller goodwill.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, uppdatera eller avbryta vår webbplats eller delar av den när som helst och utan föregående meddelande.